nyap

Intolerable!!!

Carrer Nicolas Salmerón.
Escombraries per terra al costat del parc infantil

Anuncis

Crema de restes dels horts i jardins

La crema de 50 kg. de fulles seques genera un CO2 equivalent al de 5.000 km fets per un vehicle dièsel.

A més, si en lloc de cremar es fomentés el compostatge, s’evitaria la greu agressió mediambiental dels fertilitzants químics.

Cremar restes d’horts i jardineria també es un perjudici pels veïns, alguns amb problemes respiratoris greus.

Biblioteca de platja !

Ordenança municipal de convivència:
Secció 2. Pancartes, cartells i fulletons
. Article 20.- Normes de conducta

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

(més…)