nyap

Llançar o reciclar?

NYAP

Aquesta escena es repeteix sovint en el mateix indret.

Llançanecs/es, us animo a enviar fotos denuncia com aquesta i el comentari a jkosinsky@gmail.com
Sols cal tenir el mòbil a punt i foto!!

Anuncis

Muntanya de plàstic

Nyap

És evident que a Llançà falten contenidors de reciclatge, hi ha pocs i mal emplaçats !!

Consciencia ciutadana hi ha, consciencia administrativa no !!

Biblioteca de platja !

Ordenança municipal de convivència:
Secció 2. Pancartes, cartells i fulletons
. Article 20.- Normes de conducta

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

(més…)