L’equip d’atenció primària amb més visites per habitant a tot Girona és el de Llançà

Segons les dades de la Central de Resultats 2017, els estudis de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut

Vuit de cada deu gironins van ser atesos l’any passat per l’atenció primària, segons les dades de la Central de Resultats 2017, els estudis de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) del Departament de Salut. Aquestes estadístiques, que avaluen el sistema sanitari català, indiquen que el 79,5% de les persones de la regió sanitària de Girona van rebre atenció al CAP: un 83,3% de les dones i un 75,6% dels homes.

De mitjana, es van comptabilitzar 6,9 visites al CAP per habitant durant l’any passat. Les dones de Girona van acudir-hi 7,5 vegades, mentre que els homes ho van fer 6,23, segons l’informe territorial provisional de la Central de Resultats, que recull una tendència a l’alça de l’ús de l’atenció primària, si bé amb una alta variabilitat segons els territoris.

A les comarques gironines, l’equip d’atenció primària amb menys visites per persona va ser Girona 1, el CAP de Santa Clara, amb 5,2 visites l’any per habitant, i, per contra, el que en va registrar més va ser el de Llançà, amb 8,2.

A tot Catalunya, els ambulatoris van fer durant el 2017 més de 46 milions de visites, un 1,% més que l’any anterior. També en van fer més ús les dones, amb 7,1 visites l’any davant de les 5,4 en homes.

En declaracions recollides per Europa Press, el director de l’Aquas, Toni Dedeu, va assenyalar que es tracta d’una tendència internacional, que podria tenir lloc perquè les dones tenen un «rol de cuidadores», però es tracta d’una hipòtesi.

Les visites en pacients menors d’un any representen l’1,7% de l’activitat als CAPs catalans, mentre que els majors de 74 anys suposen el 23,9%, segons les dades de Salut.

«L’increment de les visites a l’atenció primària és una bona notícia, sempre que es reflecteixi en un augment de la millora de l’atenció sanitària i un decreixement d’alguns serveis hospitalaris, cosa que es trasllada en la disminució d’algunes urgències», va assenyalar el director de l’Aquas.

En aquest sentit, l’informe recull una disminució d’un 1% de les urgències de menys gravetat als hospitals, cosa que indica una millora en l’efecte de «primer filtre» de l’atenció primària, segons Dedeu.

Més altes hospitalàries

En general, l’activitat hospitalària a Catalunya va augmentar un 2,3%, amb 19.804 altes més respecte a l’any 2016, en part, gràcies al pla de xoc de llistes d’espera que va fer créixer les intervencions quirúrgiques als hospitals.

L’activitat als hospitals ha estat en un 632.934 dels casos hospitalitzacions convencionals, en 233.788 hospitalitzacions de cirurgia major ambulatòria i en 3.897, hospitalitzacions domiciliàries; un tipus d’assistència que ha crescut un 16,4% respecte del 2016, després que es desplegués el Pla Nacional d’Urgències, que preveu potenciar l’atenció a casa.

Part dels ingressos hospitalaris provenen de les urgències que gestiona el centre. De mitjana, l’any passat es van ingressar el 10,9% dels casos que van ser atesos als serveis d’Urgències catalans. L’hospital Josep Trueta de Girona és un dels sis centres amb un percentatge d’urgències ingressades per sobre del 16%.

15/09/2018 Empordà

Anuncis