Creu Roja impulsa el programa “Cuida’t +” a Llançà

El servei fa un seguiment integral de la salut

El dia 12 de juliol La Creu Roja va presentar a Llançà el nou projecte tecnològic ‘Cuida’t +’ per fomentar l’autoprotecció i la seguretat de les persones a través de la tecnologia.

L’activitat va comptar amb l’assistència d’ infermers del CAP de Llançà, Educadores i Treballadores Socials dels Serveis Socials de Llançà, i la Sra. Silvia Barris , regidora de Benestar i Família de l’Ajuntament de Llançà i usuaris del servei de Teleassistència de Llançà.

Es tracta d’un servei que permet realitzar un seguiment integral de la salut i detectar de manera proactiva les situacions de risc que poden produir-se a la llar.

Gràcies a la tecnologia, fomenta l’autoprotecció de la salut per prevenir malalties, vigila les petites molèsties quotidianes o controla les malalties cròniques, mitjançant un seguiment de les constants de les persones usuàries del servei (com ara el pes o la tensió arterial). Aquestes dades es transmeten automàticament al sistema de seguiment constant.

A més, el sistema analitza el model de vida de les persones usuàries en el seu domicili en funció dels seus hàbits quotidians, de manera que permet detectar situacions de risc que es poden produir a causa de caigudes, manca de moviment o el no retorn domiciliari. En aquest cas, el sistema alerta de forma proactiva el Centre d’Atenció de la Creu Roja perquè, en cas necessari, avisi als familiars, a les persones de l’entorn o als serveis d’emergència.

30/07/2018 Empordà

Anuncis